Mano profesinė veikla

Išsilavinimas

1992–1998 m.  – Medicinos studijos Vilniaus Universitete Medicinos fakultete

1999–2004 m. – Rezidentūra Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose

2004–2008 m. – Biomedicinos mokslų krypties doktorantūra Vilniaus Universitete Medicinos fakultete

Profesinė patirtis

Nuo 2005 m.  Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose, gydytojas endokrinologas

Nuo 2009 m. VU medicinos fakultetas, Vidaus ligų, onkologijos ir šeimos medicinos klinika, lektorė/asistentė

Nuo 2011 m. UAB „Kardiolita”, gydytojas endokrinologas

Narystės:

Europos Diabeto tyrimų asociacijos (EASD) narė

Lietuvos endokrinologų draugijos (LED) tarybos narė

Profesinis tobulinimasis 

Kasmetinis kvalifikacijos kėlimas tarptautiniuose endokrinologijos ir diabetologijos kongresuose

Paskaitų ir pranešimų skaitymas įvairių specialybių gydytojams konferencijose Lietuvoje

Paskaitų skaitymas Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto gydytojų kvalifikacijos kėlimo kursuose

Endokrinologijos dėstymas Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto studentams 

Dalyvavimas tarptautiniuose kongresuose per paskutinius 5 metus:

2018 m. 54th EASD Annual Meeting, Berlin

2019 m. 12th International Congress on Advanced Technologies and Treatment for Diabetes, Berlin

2019 m. 55th EASD Annual Meeting, Barcelona

2020 m. 56th EASD Annual Meeting 

2020 m. 22nd European Congress of Endocrinology (virtual)

2021 m. 23rd European Congress of Endocrinology (virtual)

2021 m. 57th EASD Annual Meeting (virtual)

2022 m. 82th Scientific Session of American Diabetes Association, New Orleans

2022 m. 58th EASD Annual Meeting, Stockholm

2023 m. 25th European Congress of Endocrinology, Istanbul 

Mokslinė ir pedagoginė veikla

Endokrinologijos ligų, cukrinio diabeto, hipofizės ir skydliaukės ligų vadovėlių, skirtų studentams, bendrosios praktikos ir kitų specialybių gydytojams, autorė. 

Publikacijos recenzuojamuose leidiniuose:

 1. Urbanavičius V, Kučinskienė ZA, Petrulionienė Ž, Griškevičius A, Abraitienė A. Kai kurie hipertrigliceridemijos ir kitų dislipidemijų, paplitusių tarp cukriniu diabetu sergančių pacientų, diagnostikos ir gydymo aspektai. Lietuvos Endokrinologija 2003;11:68-73
 2. Kaminskas A, Abraitienė A, Urbanavičius V, Kučinskienė ZA. Pilvo poodinio audinio riebalų rūgščių sudėties pokyčiai esant priešdiabetinei būklei ir sergant 2 tipo cukriniu diabetu. Laboratorinė medicina 2007;t.9 Nr. 4(36), p. 161-164
 3. Urbanavičius V, Abraitienė A, Vitkus D, Borovkienė R, Kučinskienė ZA. Adiponectin and insulin resistance in pre-diabetes and early type 2 diabetes mellitus. Gerontologija 2008;9(1):7-14
 4. Abraitienė A, Urbanavičius V, Kučinskienė ZA, Kaminskas A, Vitkus D. Adiponektino apykaitos ypatumai esant prediabetinėms būklėms ir ankstyvai 2 tipo cukrinio diabeto stadijai. Medicinos teorija ir praktika 2008;14(2):165-172
 5. Abraitienė A, Urbanavičius V, Kaminskas A, Kučinskienė ZA. Pilvo poodinio riebalinio audinio riebalų rūgščių spektro ryšiai su adiponektino, leptino bei rezistino kiekiais kraujyje. Medicinos teorija ir praktika 2008;14(3):270-274 
 6. Urbanavičius V, Abraitienė A, Vitkus D, Borovkienė R, Kučinskienė ZA. Adiponectin and uric acid in pre-diabetes and early type 2 diabetes mellitus. Acta Medica Lituanica 2008;15(2):81-87
 7. Abraitiene A, Urbanavičius V, Urbanavičienė V, Balčiutė E, Kaminskytė L, R. Laukienė R, Klimašauskienė A, Bacevičienė J, Aukštikalnienė M, Miglinas M, Juškienė R, Kriaučiūnienė D, Visockienė Ž, Gavelienė E, Grigonis S, Dunauskas V, Šapoka V, Kasiulevičius V. Cukrinis diabetes (mokymo priemonė). 2008
 8. Urbanavičius V, Abraitienė A, Urbanavičiūtė A. Characteristics of an adult population with newly diagnosed type 2 diabetes in Lithuania. Medicinos teorija ir praktika 2009; 15(4):392-398
 9. Urbanavičius V, Kazanavičius G, Abraitienė A, Laukienė R, Lašienė J, Purtokaitė Labutinienė I, Kozlovienė D. Akromegalijos klinika, diagnostika ir gydymas (metodinė priemonė). 2011 
 10. Abraitienė A, Girdžiūtė M, Urbanavičius V. Skydliaukės mazgų ištyrimas ir gydymas (mokymo priemonė). 2011
 11. Urbanavičius V, Abalikšta T, Brimas G, Abraitienė A, Gogelienė L, Strupas K. Comparison of changes in blood glucose, insulin resistance indices, and adipokine levels in diabetic and nondiabetic subjects with morbid obesity after laparoscopic adjustable gastric banding. Medicina (Kaunas) 2013;49(1):9-14 
 12. Abraitienė A, Urbanavičius V. Clinical features and therapeutic outcomes of acromegaly during the recent 5 years: single centre experience. Endocrine Abstracts (2014) 35 P838
 13. Abraitienė A, Mišeikytė – Kaubrienė E, Beiša V, Kuprionis G, Makštienė J, Rimienė J, Mickuvienė N, Barsienė L, Verkauskienė R. Skydliaukės mazgų ištyrimas ir gydymas: ekspertų rekomendacijos. Lietuvos Endokrinologija 2014;22:115-122
 14. Abraitienė A, Mišeikytė – Kaubrienė E, Kuprionis G, Makštienė J, Beiša V, Rimienė J, Jakubonienė N, Mickuvienė N, Barsienė L, Verkauskienė R. Skydliaukės mazgų ištyrimas ir gydymas (mokymo priemonė). 2015
 15. Abraitienė A, Urbanavičius V. Effectiveness of somatostatin analogs as first-line or recond-line treatment of acromegaly: single centre experience. Endocrine Abstracts (2015) 37 EP726
 16. Abraitienė A, Urbanavičius V, Želnytė G. Real-World comorbidities and therapeutic outcomes of patients with acromegaly: single centre experience. Baltic Endocrinology (2016), vol.9, No 1, 2, 3, 4. 1-7
 17. Urbanavičius V,  Abraitienė A. Akromegalijos klinika, diagnostika ir gydymas (mokymo priemonė). 2016
 18. Abraitienė A, Aleknaitė A, Želnytė G. Somatostatin analogs in the treatment of acromegaly: single centre experience. Endocrine Abstracts (2017) 49 EP990
 19. Abraitienė A, Averjanovaitė V, Aleknaitė A. Lėtinio hipoparatiroidizmo diagnostika ir gydymas. Lietuvos Endokrinologija (2017) tomas 25, Nr.1-4; 68-74.
 20. Maskoliūnaitė V, Makūnaitė G, Garnelytė A, Abraitienė A, Beiša V. SDHB mutated paraganglioma imitating thyroid tumor: A case report and review of literature. Case reports in Clinical Pathology 2018;5(2):5-11 (DOI: 10.5430/crcp.v5n2p5) 
 21. J. Čeponis, A. Abraitienė, D. Veličkienė, G. Naskauskienė, R. Verkauskienė, Ž. Visockienė, A. Norkus. 2 tipo cukrinio diabeto gydymas pagal 2018 m. Amerikos Diabeto ir Europos Diabeto Asociacijų sutarimą įvertinus naujausių tyrimų duomenis: praktinio darbo rekomendacijos specialistams Lietuvoje. Lietuvos Endokrinologija 2018 tomas 26 Nr 2,3,4; 110-125
 22. Schernthaner G, Karasik A, Abraitiene A, Ametov AS, Gaal Z, Gumprecht J, Janez A, Kaser S, Lalic K, Mankovsky BN, Moshkovich E, Past M, Prazny M, Radulian G, Duvnjak LS, Tkac I, Trusinskis K. Evidence from routine clinical practice: EMPRISE provides a new perspective on CVOTs. Cardiovascul Diabetol (2019) 18:115
 23. Radzevičienė L, Veličkienė D, Žilaitienė B, Čeponis J, Visockienė Ž, Abraitienė A, Urbanavičienė E. Bazinių insulinų ir jų analogų inicijavimo ir titravimo rekomendacijos. Lietuvos Endokrinologija 2019 m. 27 tomas Nr. 3,4 65-66 
 24. A. Abraitienė. Skydliaukės ligos ir amiodaronas. Endokrininių ligų diagnostikos ir gydymo algoritmai. Mokomoji knyga (LSMU) 2019 m. 198-204
 25. A. Abraitienė. Subklinikinė hipotirozė. Endokrininių ligų diagnostikos ir gydymo algoritmai. Mokomoji knyga (LSMU) 2019 m. 210-216
 26. A. Abraitienė. Hipoparatirozė. Endokrininių ligų diagnostikos ir gydymo algoritmai. Mokomoji knyga (LSMU) 2019 m. 217-223
 27. A. Abraitienė, R. Knispelis. Hipofizės incidentalioma. Endokrininių ligų diagnostikos ir gydymo algoritmai. Mokomoji knyga (LSMU) 2019 m. 232-237
 28. A. Abraitienė, R. Knispelis. Akromegalija. Endokrininių ligų diagnostikos ir gydymo algoritmai. Mokomoji knyga (LSMU) 2019 m. 263-270
 29. A. Abraitienė. Hiperprolaktinemija. Endokrininių ligų diagnostikos ir gydymo algoritmai. Mokomoji knyga (LSMU) 2019 m. 351-258
 30. A. Abraitienė. Diabetinė kardiovaskulinė autonominė neuropatija.Diabetas ir kardiovaskulinė rizika. Monografija (LSMU, VU MF) 2020 m. 179-191
 31. G. Banuškevičienė, A. Abraitienė, R. Juškienė, R. Baltagalvienė. Gydymui iš dalies atspari prolaktinoma: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga. Laboratorinė medicina 2021, t. 23, Nr. 2(88):81-85
 32. A. Abraitienė. Adipokinų reikšmė gliukozės apykaitos sutrikimų išsivystymui. Prediabetas. Monografija (LSMU, VU MF) 2021 m. 190-202